Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 12:20

Από 1η Ιουνίου το νέο σύστημα καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, από την 1η Ιουνίου του 2015 και όχι από την 1η Μαρτίου, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, πρόκειται να εφαρμοστεί από τον ΟΑΕΕ το νέο σύστημα μηνιαίας καταβολής των εισφορών, που θα αντικαταστήσει το δίμηνο, που ισχύει σήμερα.

Βάσει των σχετικών δηλώσεων στην Βουλή του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη, η καθυστέρηση της μετάβασης στο νέο σύστημα οφείλεται στα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Παράλληλα, ο κ. Υπουργός προανήγγειλε παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον, που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και ειδικά όσους έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο.  Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Στρατούλης επεσήμανε ότι ο νέος διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Τάσος Πετρόπουλος, που πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του τις επόμενες ημέρες, έχει επιφορτιστεί με την ολοκλήρωση μελέτης για να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτό στην πράξη να δοθεί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης. Το μέτρο θα αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι ώστε να απεμπλακούν από την οφειλή τους και παράλληλα να έχουν την δυνατότητα κανονικής πλέον καταβολής των τρεχουσών εισφορών τους, διασφαλίζοντας την εισροή σημαντικών εσόδων προς το Ταμείο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Στρατούλης γνωστοποίησε ότι, επίκειται τροπολογία έως το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία αναμένεται να αυξηθεί το όριο των οφειλών που κάνουν δυνατή την παροχή συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ. Σήμερα το παραπάνω όριο είναι στα 20.000 ευρώ και για μεγαλύτερες οφειλές, ζητείται από τους οφειλέτες να καταβάλλουν το όποιο επιπλέον ποσό και στη συνέχεια να λάβουν τη σύνταξή τους. Το όριο αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 30.000 ή στα 40.000 ευρώ.

Τέλος, στη φάση ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και χρήσης της ενιαίας μορφής αίτησης του ασφαλισμένου, με προεπιλογή των αιτημάτων, βρίσκεται ο ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα:

•    Έχει ήδη δημιουργηθεί ενιαία φόρμα αίτησης, στην οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί όλα τα πιθανά αιτήματα του ασφαλισμένου στους τομείς ασφάλισης, εσόδων, παροχών.
•    Τα αιτήματα χαρτογραφήθηκαν με ανάλυση 4ου επιπέδου, π.χ. Αίτημα κατηγορίας “Ασφάλιση” > Αίτημα “Απαλλαγή κλάδου υγείας> υποκατηγορία “Αρχική απαλλαγή”> είδος δραστηριότητας “Ορκωτός ελεγκτής, μέλη ΣΟΕΛ”.
•    Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν καταγραφεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση αιτήματος, τα οποία και εμφανίζονται στην οθόνη, αμέσως μόλις ο υπάλληλος σημειώνει το είδος του αιτήματος του ασφαλισμένου.
•    Ο ασφαλισμένος θα προσέρχεται στον υπάλληλο του ΟΑΕΕ, χωρίς να υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση. Με την απλή αναφορά του ΕΑΜ, είτε του ΑΜΚΑ, είτε του ΑΦΜ, θα συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία του ασφαλισμένου (εφόσον βέβαια αυτός υπάρχει στο μητρώο του ΟΑΕΕ).
•    Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα επιλέγει, από ένα απλό μενού την κατάλληλη κατηγορία και τύπο αιτήματος, οπότε και θα εμφανίζονται στην οθόνη τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος θα συμπληρώνει ποια εξ αυτών προσκομίζονται και ποια πιθανόν εκκρεμούν για υποβολή και θα πρωτοκολλεί το αίτημα.
•    Στην λήξη της διαδικασίας, θα τυπώνεται εις διπλούν η αίτηση, στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, το είδος του αιτήματος, τα προσκομισθέντα και τα ελλείποντα δικαιολογητικά, την οποία και θα υπογράφει ο ασφαλισμένος. Ένα αντίγραφο θα λαμβάνει ο ίδιος, ενώ το άλλο (με την υπογραφή του, ότι “παρελήφθη όμοιο”) θα διατηρείται στο Τμήμα.
 
Η νέα εφαρμογή στην πλήρη της λειτουργία θα περιλαμβάνει τρία διακριτά στάδια:

Το πρώτο είναι η ηλεκτρονική καταγραφή της αίτησης, που αναφέρθηκε παραπάνω, το δεύτερο είναι η παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος και το τρίτο και τελευταίο στάδιο θα είναι η ηλεκτρονική έκδοση των διοικητικών πράξεων, με την οποία και θα ολοκληρώνεται αυτόματα το αίτημα.

Με την εφαρμογή αυτή:

•    Καθίσταται περισσότερο φιλική η συναλλαγή με τους πολίτες (λιγότερο χρονοβόρα και επιβαρυντική).
•    Τυποποιούνται έντυπα και διαδικασίες, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο των διαφοροποιήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Τμημάτων.
•    Απλουστεύεται η διαδικασία, βελτιώνοντας τις εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων.
•    Καθίσταται ταχύτερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη η εξυπηρέτηση του πολίτη.
•    Παρέχονται ακριβείς, μετρήσιμες πληροφορίες για το είδος των αιτημάτων των ασφαλισμένων.

Στην ολοκληρωμένη εφαρμογή θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος εργασίας και η εικόνα του Οργανισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 12:26