Την 14η Μαΐου 2015 συνήλθε το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου σε τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν τα εξής. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τις ενημερώσεις του Προέδρου για Θέματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη όσο αφορά συνεργασίες του Συλλόγου με φορείς που δρουν υποστηρικτικά, τόσο στην απασχόληση ανέργων όσο…
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 07:31

Περίληψη Πρακτικών Δ.Σ. – Απρίλιος 2015

Την 1η Απριλίοου 2015 συνήλθε το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου σε τακτικό διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν τα εξής. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τις ενημερώσεις του Προέδρου για συναντήσεις με το Δήμαρχο που αφορούν θέματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, ενημέρωση για θέματα στα οποία ζητήθηκε η ενδεχόμενη στήριξη…
Στις 10 Μαρτίου 2015 συνήλθε το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου σε τακτικό διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν τα εξής. Éγινε ενημέρωση για τη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, παρουσία και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παναγιώτη Παπαρίσβα, με τον Υποστράτηγο και Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ…
Στις 10 Φεβρουαρίου 2015 συνήλθε το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου σε τακτικό διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν τα εξής:• Λάβαμε αίτημα από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων ( Δ/νση Λιμενικών Υποδομών ),καθώς και από την σύμπραξη συμβούλων μηχανικών, να εκφράσουμε απόψεις σχετικά με α) το καθεστώς χώρων και…
Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 11:13

Περίληψη Πρακτικών Δ.Σ. - Ιανουάριος 2015

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου σε τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν τα εξής:• Συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Γαληνό με σκοπό την παράθεση των απόψεων τους σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης σε σχέση με…
Ανακοίνωση Θεμάτων πριν από συνεδριάσεις