Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2010 00:00

Ανώνυμος Εταιρεία

Για να ιδρυθεί μία Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε) θα πρέπει... Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Α.Ε., με Συμβολαιογραφικό έγγραφο (…
Για να ιδρυθεί μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα πρέπει.. Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ( Ε.Π.Ε.) Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της…
Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2010 00:00

Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει... Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ) Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ…
Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2010 00:00

Ατομική Επιχείρηση

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές,…